ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530451
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040102
รหัส Obec 6 หลัก :
  530451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระหวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกระหวัน
ตำบล :
  กระหวัน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  0954413126
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิ.ย. 2494
อีเมล์ :
  trin.teemer@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระหวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:53:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระหวัน


นายตฤณ ทีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน