ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530454
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040105
รหัส Obec 6 หลัก :
  530454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kraboutthalung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกระเบาเดื่อ
ตำบล :
  กระหวัน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045969209
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลกระหวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระหวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:41:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา


นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน