ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530455
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040106
รหัส Obec 6 หลัก :
  530455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านระหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rahan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านระหาร
ตำบล :
  กระหวัน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  065-294-4554
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  raharn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลกระหวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:23:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านระหาร


นายสุพัฒน์ โจระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน