ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530457
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040115
รหัส Obec 6 หลัก :
  530457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกระเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokraweang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกระเวียง
ตำบล :
  ขุนหาญ
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-660444
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/1939
อีเมล์ :
  kokraweangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำตกห้วยจันทน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง


นางเนตรนภา สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน