ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530458
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040113
รหัส Obec 6 หลัก :
  530458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนหาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khun Han School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านขุนหาญ
ตำบล :
  ขุนหาญ
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-960191
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  khunhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนหาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนหาญ


นางวัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน