ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530460
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040146
รหัส Obec 6 หลัก :
  530460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์กระสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phokrasung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพธิ์กระสังข์
ตำบล :
  โพธิ์กระสังข์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-665063
โทรสาร :
  045-665063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:48:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์


นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน