ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530461
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040142
รหัส Obec 6 หลัก :
  530461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านซำ
ตำบล :
  โพธิ์กระสังข์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  095-4253836
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  oatmorimori@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำตกห้วยจันทน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์กระสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำ


นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน