ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530464
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040145
รหัส Obec 6 หลัก :
  530464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขนาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkanan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองขนาน
ตำบล :
  โพธิ์กระสังข์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  0820916656
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
อีเมล์ :
  nongkananschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์กระสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน


นางสาวมาริษา พานจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน