ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530466
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040123
รหัส Obec 6 หลัก :
  530466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงเกียรติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamrongkiat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสำโรงเกียรติ
ตำบล :
  บักดอง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-963374
โทรสาร :
  045-963374
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2457
อีเมล์ :
  admin@bsrk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำหนักไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บักดอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15:24:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ


นายชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน