ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาปรก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530469
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040126
รหัส Obec 6 หลัก :
  530469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาปรก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN TA PROK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านตระกูลชัย
ตำบล :
  บักดอง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-679235
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  bantaprok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บักดอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาปรก


นายศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน