ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530470
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040127
รหัส Obec 6 หลัก :
  530470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ONGKAN UTSAKAKHAM PAMAI 8
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านสวนป่า
ตำบล :
  บักดอง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำหนักไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บักดอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:16:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8


นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน