ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530471
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040119
รหัส Obec 6 หลัก :
  530471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเจา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KRAJAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกระเจา
ตำบล :
  โนนสูง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  krajao.ssk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:29:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเจา


นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2