ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530476
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040147
รหัส Obec 6 หลัก :
  530476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์กระมัล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphokramul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเขวา (จะลง)
ตำบล :
  โพธิ์วงศ์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  0887073455
โทรสาร :
  045669081
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์วงศ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล


นายปรีชา ทองอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน