ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530477
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040148
รหัส Obec 6 หลัก :
  530477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระมัลพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kramunpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกะมัลพัฒนา
ตำบล :
  โพธิ์วงศ์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-660004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/07/2512
อีเมล์ :
  Kramunpattana2512@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์วงศ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 07:48:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา


นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน