ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530478
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040149
รหัส Obec 6 หลัก :
  530478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาหมื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tamuen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตาหมื่น
ตำบล :
  โพธิ์วงศ์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  098-586-2717
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  tamuenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์วงศ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:38:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาหมื่น


นางพิสมัย ศรีโสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน