ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530481
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040150
รหัส Obec 6 หลัก :
  530481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  ไพร
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045660185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2511
อีเมล์ :
  nitssk4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนโพธิ์ภูไพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:27:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน