ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530482
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040157
รหัส Obec 6 หลัก :
  530482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phutong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านภูทอง
ตำบล :
  ภูฝ้าย
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ,03 ,2522
อีเมล์ :
  puthong53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูฝ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูทอง


นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน