ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530484
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040152
รหัส Obec 6 หลัก :
  530484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankramschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกราม
ตำบล :
  ไพร
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-963983
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  kramschool55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนโพธิ์ภูไพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:09:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกราม


นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน