ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530485
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040153
รหัส Obec 6 หลัก :
  530485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพอกบำรุงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pokbamrungvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพอก
ตำบล :
  ไพร
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  0984124542
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:35:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา


นายคงกะพัน ชัยพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2