ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530488
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040163
รหัส Obec 6 หลัก :
  530488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันตรวจห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KUNTROUJHOUY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกันตรวจ
ตำบล :
  ห้วยจันทร์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-614428
โทรสาร :
  045818225
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำตกห้วยจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย


นายธวัชชัย บุญน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน