ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530490
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040107
รหัส Obec 6 หลัก :
  530490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pamaihuayjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำตกห้วยจันทร์
ตำบล :
  ห้วยจันทร์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-818-013
โทรสาร :
  045-818-013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  pamaihuayjun@obec.gc.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์


นายจำเริญ แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน