ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530491
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040108
รหัส Obec 6 หลัก :
  530491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาเอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  taekschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตาเอกใหม่
ตำบล :
  กันทรอม
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-660255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/พ.ค./2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำตกห้วยจันทน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาเอก


นายชัยมงคล มีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน