ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตานวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530492
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040109
รหัส Obec 6 หลัก :
  530492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตานวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tanuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตานวน
ตำบล :
  กันทรอม
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนนำ้ตกห้วยจันทน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 11:38:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตานวน


นางสุมาลี แก้วโมกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน