ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530493
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040110
รหัส Obec 6 หลัก :
  530493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันทรอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankanthrom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกันทรอม
ตำบล :
  กันทรอม
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-673484
โทรสาร :
  045665210
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2471
อีเมล์ :
  pan669@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันทรอม


นายวิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน