ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530494
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040111
รหัส Obec 6 หลัก :
  530494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันทรอมน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANTROMNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกันทรอมน้อย
ตำบล :
  กันทรอม
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-969214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย


นายมนูญ เลิศศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน