ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530495
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040112
รหัส Obec 6 หลัก :
  530495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจองกอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jongkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านจองกอ
ตำบล :
  กันทรอม
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-969215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ตุลาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันทรอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:08:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจองกอ


นายไพฑูรย์ พละไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน