ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530496
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040138
รหัส Obec 6 หลัก :
  530496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ARANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอาราง
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-637506
โทรสาร :
  045637181
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  lamprailasri4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาราง


นายชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน