ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530498
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040140
รหัส Obec 6 หลัก :
  530498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนข่า
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  0878704809
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-06-2476
อีเมล์ :
  donkha_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14:01:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนข่า


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด นามบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน