ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530499
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040134
รหัส Obec 6 หลัก :
  530499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงแยก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGYAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านม่วงแยก
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-660275
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิ.ย. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  045660275
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:46:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงแยกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน