ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530501
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040136
รหัส Obec 6 หลัก :
  530501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pranschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพรานเหนือ
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-657016
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  pran_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)


นายเกียรติคุณ สืบหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน