ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530502
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040137
รหัส Obec 6 หลัก :
  530502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sumkilek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านซำขี้เหล็ก
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-969225
โทรสาร :
  045969225
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2515
อีเมล์ :
  skl0571033150@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป. ศก4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก


นายชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน