ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530503
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040132
รหัส Obec 6 หลัก :
  530503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKAOSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองเก่า
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-657014
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:02:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเก่า


นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน