ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530504
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040133
รหัส Obec 6 หลัก :
  530504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonfak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนแฝก
ตำบล :
  พราน
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045-657164
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  bannonfakschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มตำหนักไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 03:34:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแฝก


นายนพรัตน์ สายลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน