ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530506
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  530506
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปรางค์กู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanprangku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านพิมาย
ตำบล :
  พิมาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045697076
โทรสาร :
  045697076
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  anubanpangkru@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.พิมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่


นายชยาพล นนท์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน