ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530507
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  530507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสนาย
ตำบล :
  พิมาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697495
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.พิมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:42:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนาย


นายสุนทร คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน