ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530509
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  530509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามฆ้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านขามฆ้อง
ตำบล :
  พิมายเหนือ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  0833794741
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/07/2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.พิมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมายเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง


นางมยุรี ศรีผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามฆ้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน