ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530510
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030152
รหัส Obec 6 หลัก :
  530510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpoong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโป่ง
ตำบล :
  พิมายเหนือ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697494
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  naynresh@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.11 พิมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมายเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:19:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน