ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530512
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030154
รหัส Obec 6 หลัก :
  530512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phosamakee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโพธิ์สามัคคี
ตำบล :
  พิมายเหนือ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-969306
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมายเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี


นายชำนาญ หงษ์สนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน