ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้นาค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530515
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  530515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้นาค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankeenak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านขี้นาค
ตำบล :
  ตูม
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660332
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 17:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้นาค


นายธนกฤต บุญปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน