ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสนิท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530516
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  530516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวายสนิท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawaisanit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสวาย
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660325
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2483
อีเมล์ :
  sawaisanit_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:45:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวายสนิท


นายทรงศักดิ์ ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสนิท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน