ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530517
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  530517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงกระโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Buengkrapo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบึง
ตำบล :
  ตูม
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660-324
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bp.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์


นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน