ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามทับขอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530518
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  530518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามทับขอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhamtubkhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขาม
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697280
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  khamtubkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.12 ตูมสวาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 13:15:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามทับขอน


นายร่าเริง วิทยอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทับขอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน