ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530519
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  530519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าคอยนาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thakoynang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าคอยนาง
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  093-3839168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  tkn33030166@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 17:11:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง


นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคอยนาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน