ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530520
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  530520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAPAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตะเภา
ตำบล :
  ตูม
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-969303
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  tapao2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:52:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเภา


นางสาวรัชนี จันทร์แสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน