ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530522
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030141
รหัส Obec 6 หลัก :
  530522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคูอาวอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkooavovschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านอาวอย
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-641602
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  nkavoy@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย


นางวรางคณา บุตรสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน