ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530523
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  530523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดู่
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  0861539771
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:03:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่


นายนเรศ คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2