ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามหนองครอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530525
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  530525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามหนองครอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamnongkrog
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองครอง
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  Khamnongkrong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  monet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามหนองครอง


นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามหนองครอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน