ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะดึ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530527
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  530527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะดึ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kadue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านศรีผไทราษฎร์
ตำบล :
  กู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  kardu_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.15(กู่ดุ่)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะดึ


นายอุทัย พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะดึ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน