ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530530
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  530530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวตาคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuatakong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองบัวตาคง
ตำบล :
  กู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660328
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15กู่ดู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง


นางนิตยา จำปาจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน