ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530532
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  530532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหว้า
ตำบล :
  กู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660178
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  banwa.2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 กู่ดู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้า


นายสาม รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน